Login

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti KLOKOČ s.r.o., se sídlem Na Pozdůlnici 270, 277 32 Byšice, IČ: 48950815, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 29470 (dále jen "KLOKOČ s.r.o."), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), a dále ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost KLOKOČ s.r.o. se GDPR a zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Práva uživatelů tohoto serveru a služeb společnosti KLOKOČ s.r.o.

Podle GDPR a Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti KLOKOČ s.r.o., právo písemně požádat společnost KLOKOČ s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost KLOKOČ s.r.o. zpracovává.

Norma GDPR nabyla účinnosti

Evropská norma k ochraně osobních údajů GDPR vstoupila v účinnost 25.5.2018.

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Dá se tedy říci, že všech subjektů. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Vztahuje se tedy i na bytová družstva i společenství vlastníků jednotek. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, e-shopy, nebo nájemce či vlastníky bytů všichni se potýkají s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Adaptační zákon však doposud nebyl v ČR schválen.

 

KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ