Login

Správa bytového fondu

Zajišťujeme správu bytového fondu, tzn. výpočet a evidence nájemného a plateb za služby spojené s bydlením, vypracování evidenčních listů, vypracování a evidence nájemních smluv, pasportizace bytů a domů, vč. evidence oprav.

V rámci evidence nájemného je vedena evidence předpisu čistého nájemného a dále plateb za jednotlivá plnění spojená s užíváním bytů a to samostatně pro každou službu zvlášť, podle jednotlivých bytů a domů. V evidenci nájemného jsou vedeny dlužníci nájemného vč. poplatku z prodlení.
V rámci činnosti správy bytového fondu je vedena evidence nemovitostí a evidence veškeré technické dokumentace jako je projektová dokumentace domů, pasportizace domů a bytů, revizní zprávy a pod.

KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ